ประกาศแจ้ง “ปิด” ให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ชั่วคราว

วันที่:Thursday,19 March 2020สร้างโดย:Admin

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย