ห้องสมุด ราชภัฏโคราช เอาใจนักอ่านหนังสือ เปิดให้บริการล่วงเวลา

วันที่:Monday,08 July 2019สร้างโดย:Admin

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้บริการล่วงเวลา วันจันทร์-เสาร์ เปิดเวลา 08.00-18.30 น. และวันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.00-16.30 น. ให้บริการล่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

   สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2310,2311