สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

วันที่:Monday,28 October 2019สร้างโดย:Admin

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์