ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค สาด สุข สนุกสนาน สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

วันที่:Friday,30 March 2018สร้างโดย:PR nrru

        สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2561 “ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค” ในวันอังคารที่10 เมษายน2561 เวลา08.30-15.00 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร36 ชั้น1

        กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีแห่พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน โดยรอบมหาวิทยาลัย พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน9 รูป ร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคี พิธีสงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำ รับพรจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรม “สาด สุข สนุกสนาน รำวงย้อนยุค”

        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมใส่ชุดผ้าไทย และเสื้อลายดอก ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ1502,9202,1607