คณะวิทย์ฯ ชวนนักศึกษาเจ้าไอเดีย ประดิษฐ์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ ประกวดชุดรีไซเคิล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

คณะวิทย์ฯ ชวนนักศึกษาเจ้าไอเดีย ประดิษฐ์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ ประกวดชุดรีไซเคิล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท

   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล (Science fantasia 2020) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นร่วมกัน ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   นักศึกษาที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 32 ชั้น 1 

**หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์  https://drive.google.com/file/d/17ecB-evSKTljApfb4fhaBSgNIfcfM0-N/view?fbclid=IwAR3pHfvly_CTVSnjgdgqGnjSb0cFE7bghu1A-fT_eS59Df1EzX5dRyu2Jag