ตะโกรายเกมส์ เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยกีฬา

วันที่:Friday,30 March 2018สร้างโดย:PR nrru

        กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะโกรายเกมส์ ประสานมิตรไมตรีด้วยกีฬา ปีการศึกษา2560 ในวันเสาร์ที่31 มีนาคม2561 เวลา08.00-16.30 น. ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา

        ภายในงานได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดการโชว์เชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์อาหาร ชั้น1หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ1618