คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “NRRU Zero Waste”

วันที่:Monday,17 February 2020สร้างโดย:Admin

   เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์และใบสมัครประกวด Logo NRRU Zero Waste ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/2Sxglia

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ผู้ประสานงานการประกวด:คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ กรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 085-2056425