กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Thursday,24 October 2019สร้างโดย:Admin

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษา (Liaison Student) ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 6 ตำแหน่ง

   -ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2562
   -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2562
   -สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   -ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขผู้สมัคร

   -เป็นนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   -สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ (27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2562)

สมัคร Online: https://bit.ly/35QmNW5
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร: https://bit.ly/2N4Rgr1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://ianrru.org/main/?p=4633