ราชภัฏโคราช ชวนออกแบบการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest 2019

วันที่:Friday,16 August 2019สร้างโดย:Admin

ราชภัฏโคราช ชวนออกแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest 2019

   จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อุทยานธรณีโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ CBT อีสานใต้ ขอเชิญสัมผัสการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 1

   กิจกรรมภายในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:Geo Tourism และ Creative Product:ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชมการแสดงสุดพิเศษจากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ทองดี หมายเลขโทรศัพท์ 08-8594-8798 หรือผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 09-4291-5307