ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) น้ำดื่มทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Tuesday,15 October 2019สร้างโดย:Admin

๑ แชร์=ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาและส่งเสริมการบริโภคน้ำดื่มทับแก้วของเราชาวราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) น้ำดื่มทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ Brand Name ในการผลิตฉลากประทับบนขวดน้ำดื่มทับแก้ว ชิงเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์:๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๒๐ หรือ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่: