ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
เวลา 16.00-22.00 น.
ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


หมายเหตุ 

 -นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เเละ 3 เข้าใหม่ สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ  (ไม่มีเข็มเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร)
 -ผู้นำนักศึกษาสวมชุดสูทองค์การนักศึกษา

ขอบคุณภาพจาก:องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ NRRU 2020