ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 62

วันที่:Wednesday,16 October 2019สร้างโดย:Admin

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1,3 (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ให้ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าวจะมีกิจกรรมแจกของชำร่วยให้แก่นักศึกษาที่ร่วมรายการ ซึ่งนักศึกษาที่จะรับบัตรนักศึกษาใหม่ จะต้องนำใบนัดรับบัตรนักศึกษา (สีม่วง ได้ในวันรายงานตัว) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-8405