ประกวดสื่อการเรียนการสอน โดยโปรแกรม Power Point

วันที่:Wednesday,23 May 2018สร้างโดย:PR nrru

        สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมPower Point ภายใต้หัวข้อ เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี ชิงเงินรางวัลกว่า8,000 บาท

        นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.nrru.ac.th/computer สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร27 ชั้นหมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ2700,2710 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่1-30 มิถุนายน 2561