วิทย์กีฬาฯ ให้บริการนวดคลายกล้ามเนื้อ ฟรี !

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รับบริการนวดคลายกล้ามเนื้อ ฟรี ! โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เปิดให้บริการนวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00 น. ณ บริเวณอาคาร 32 ชั้น 1

   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ อาคาร 32 ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3270 หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:Firm&Fit with Sportscience (www.facebook.com/FirmFit-with-Sportscience)