ราชภัฏโคราช...สู้ไม่ถอย เติมรอยยิ้มให้ชุมชน ช่วยน้ำท่วมเพิ่มอีก 3 ตำบล

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

   วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู้ไม่ถอย ลงพื้นที่บริจาคชุดยังชีพ ข้าวเหนียวหมูทอดและคุกกี้กว่า 400 ชุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิศวกรสังคม และจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปมอบสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 ตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยจะนำสิ่งของ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำน้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป เครื่องอุปโภค-บริโภค มาร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.30-16.00 น. ณ จุดรับบริจาค ประกอบด้วย 1. ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะครุศาสตร์ และ 4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009