ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี #ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563
ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.
ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โดยสามารถ...

 -ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าไตร 3 ชุด
 -ร่วมบริจาคสิ่งของกองบริวารกฐิน

   ได้ที่เต้นท์ตั้งกองกฐิน ด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถร่วมทำบุญใส่ซองกฐินได้ที่สำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกหน่วยงาน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563   ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011