ศิษย์เก่าฟังทางนี้ อบรมฟรี สร้างตัวตนให้ปัง ดังด้วย Digital Branding

วันที่:Tuesday,15 June 2021สร้างโดย:Admin

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สร้างตัวตนให้ปัง ดังด้วย Digital Branding
วิทยากรโดย เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของเพจ โซอี้ Digital Shortcut:การตลาดออนไลน์ สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง 22.14)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ 086-2475101...

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น!!