ประกาศเลื่อนการรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

วันที่:Friday,10 April 2020สร้างโดย:Admin