จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

วันที่:Thursday,05 April 2018สร้างโดย:PR nrru

        ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิต ในโครงการ
“จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ63 พรรษา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน2561 ตลอดเดือนเมษายน2561

        พสกนิกรที่สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-16.30 น.  วันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา09.00-15.30 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0-4426-8555,0-4434-2407