ปรบมือให้กับนักกีฬากรีฑา NRRU คว้า 9 เหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา บางแสนจ้าวลมกรด

วันที่:Wednesday,23 December 2020สร้างโดย:Admin

ขอแสดงความยินดี ให้กับ ทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กรีฑา บางแสนจ้าวลมกรด แข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. โดยได้เหรียญจำนวน

  4   เหรียญทอง     
  4   เหรียญเงิน     
  1   เหรียญทองแดง  

และยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวม อันดับ 2 ประเภทกรีฑาหญิง จากการแข่งขันครั้งนี้  ในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย นักกีฬาจากมหาวิทยาลัย นักกีฬากองทัพ และนักกีฬาทีมชาติ กว่าพันคน

รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีดังนี้

4 เหรียญทอง จาก
 วิ่ง 400 เมตรหญิง. น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
 วิ่ง 400 เมตรชาย. นายวิรพล ทองเรือง
 วิ่งผลัด 4*400 เมตรหญิง

    น.ส.กิติยา งูพิมาย
    น.ส.กรรณิการ์ พิมพาชาติ
    น.ส.ญาณิศา แก้วกล้า
    น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
    น.ส.วรัญญา แจบไธสง
    น.ส.นิลภัทร แจบไธสงๅ

 ขว้างจักร หญิง น.ส.ภัทรวดี พูลสวัสดิ์

4 เหรียญเงิน จาก
  วิ่ง 400 เมตรหญิง น.ส.กรรณิการ์ พิมพาชาติ
  วิ่ง 800 เมตรหญิง น.ส.วรัญญา แจบไธสง
  วิ่งผลัด 4*100 เมตรหญิง
     น.ส.ญาณิศา แก้วกล้า
     น.ส.กิติยา งูพิมาย
     น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
     น.ส.นางสาวกรรณิการ์ พิมพาชาติ
     น.ส.นางสาวสุพัฒน์ ชุ่มเสนา
     น.ส.สโรชา เปียสูงเนิน

  ทุ่มนำ้หนักหญิง น.ส.ภัทรวดี พูลสวัสดิ์

1 เหรียญทองแดง วิ่ง 1500 เมตรหญิง
  น.ส.ชลธิชา อำไพพิศ