นักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน ราชภัฏโคราช โชว์ความสามารถ คว้าตำแหน่ง Miss Deaf Thailand 2018

วันที่:Sunday,25 March 2018สร้างโดย:PR nrru

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ (น้องเพลง) นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศ มิสเดฟไทยแลนด์
2018 Miss Deaf Thailand 2018” (ผู้พิการทางการได้ยิน) บนเวทีการประกวดMiss & Mister,Miss Queen,Mrs.Miss Deaf Thailand 2018ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย และเงินรางวัลจำนวน10,000 บาท เมื่อวันที่3 มีนาคม2561 ณ ภัตตาคาร จรินทร์ทิพย์กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดMiss  Deaf World 2018 ระหว่าง
วันที่9-17 กรกฎาคม2561 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

        การประกวดMiss & Mister,Miss Queen,Mrs.Miss Deaf Thailand 2018 จัดโดย ชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย ร่วมกับ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เฟ้นหาสาวงามและหนุ่มหล่อผู้บกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจ มีทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคม และทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทยไปสู่นานาชาติ และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ (น้องเพลง) ให้สามารถคว้าตำแหน่งMiss  Deaf World 2018 ได้สำเร็จ