นศ.ราชภัฏโคราช คว้า 4 รางวัล ประกวดสื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่ออนุรักษ์

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับการอนุรักษ์ โดยนักศึกษาได้เข้ารับรางวัล ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมี นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด จำนวน 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

  -นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 9,000 บาท
  -นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
  -นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก:สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO