ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของเรา สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร ได้รับรางวัลระดับภาค

วันที่:Friday,06 December 2019สร้างโดย:Admin

ในการประชันกลอนสด
30 พฤศจิกายน 2562
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยกับศูนย์นักกลอนแห่งประเทศไทย ณ วัดบูรณ ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
โล่และเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา