นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช คว้ามงกุฏ Miss Deaf Thailand 2020

วันที่:Friday,02 October 2020สร้างโดย:Admin

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณญา เสนอใจ (ส้มโอ) นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถคว้ามงกุฏ Miss Deaf Thailand 2020