สาขาวิชาดนตรี ราชภัฏโคราช ได้เฮ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

วันที่:Tuesday,17 November 2020สร้างโดย:Admin

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ วง NRRU WIND ENSEMBLE นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในระดับคะแนน 90++ในการเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท CONCERT BAND (D1) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ภายในงาน North Eastern Wind Festival &Competition 2020 การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีและการประกวดวงโยธวาทิต ปี 2563 งานเทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลมและวงโยธวาทิตแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ จัดโดย Central Korat &Yamaha Band &Orchestra Thailand