ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
2ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบจังหวัด)
4ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒
6เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ)
9ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
10ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)
13ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
14ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง)
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 6,500 Licenses จำนวน 1 ชุด
21เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน)
22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานจ้างทำความสะอาดหอพัก)
23เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 132 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี)
24ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินนอกงบประมาณ)