ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
91ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2562
92ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2562
93ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 2/2562
94ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
95ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
96ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562
97ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2562
98ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เลขที่ 3/2562
99ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562
100ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2562
101ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2562
102ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562
103ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13/2562
104ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2562
105ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2562
106ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2562
107ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2561
108ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2562
109ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2562
110ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2562
111ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2562
112ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2562
113ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2562
114ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562
115ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.3/2562
116ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.2/2562
117ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.1/2562
118ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562
119ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562
120ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2562