ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
121ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
122ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
123ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
124ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2562
125ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิตฯ
126ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
127ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
128ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
129ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
130ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
131ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
132ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
133ครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่สัญญา สธ 1/2561
134ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
135ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
136ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
137ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.13/2561
138ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ สนอ.อค.12/2561
139ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.11/2561
140ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.10/2561
141ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.9/2561
142ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.8/2561
143ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.7/2561