ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ
2ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการเลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
3ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
4ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
5ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารครุภัณฑ์ จานวน 40 รายการ
6ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
7ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการเลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
8ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ
9ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ